vlcsnap-00006

Vocality community choir, Whitehawk, Brighton, 2012